Inici -> Tràmits

Policia.07 - Obtenció de la llicència d'armes de 4a categoria (aire comprimit) - Targeta d'armes

Descripció Obtenció de la llicència d'armes, 4a categoria (aire comprimit)
Qui ho pot sol·licitar? Persona física
Documentació a aportar

Documentació exigida a l'inici de l'expedient:

  • sol·licitud general
  • fotocòpia compulsada del DNI del sol·licitant
  • fotocòpia compulsada del document que acrediti l'adquisició de l'arma (factura, contracte de compravenda, donació...)
  • fotocòpia del DNI del venedor o anterior propietari en cas de venda, donació...
  • taxa prevista a l'ordenança fiscal de l'any en curs (segell municipal)

Documentació exigida en altres fases del procediment:

  • RENOVACIÓ: per a les llicències temporals, si no s'han produït canvis s'ha d'entregar l'autorització caducada i es torna a sol·licitar.
  • BAIXA: l'interessat ha de retornar l'autorització i l'arma
On sol·licitar-lo?
Termini de tramitació El termini de tramitació és de 3 mesos
Preu i forma de pagament

Concepte 310-00, tarifa 16. Es fa efectiu a les OAC juntament amb la sol·licitud.

Si totes les armes són de la mateixa categoria, el mateix titular i fins a un màxim de 6 armes en una mateixa sol·licitud, paga un sol segell.

Normativa Reial decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s'aprova el Reglament d'armes (art 3 i 105)
Qui tramita la sol·licitud?

Secció de Gestió i Documentació Policial

Edifici de la Policia Local

Carrer de Son Dameto, 1, baixos

Tel. 971225550

Fax: 971730424

A/e: gestiopolicial@pol.palma.cat  

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Empadronat a Palma
Òrgan resolutori

Secció de Gestió i Documentació Policial

Edifici de la Policia Local

Carrer de Son Dameto, 1, baixos

Tel. 971225550

Fax: 971730424

A/e: gestiopolicial@pol.palma.cat  

Efectes de silenci No n'aplica
Fi via La resolució no posa fi a la via administrativa
Més informació

On s'ha de sol·licitar? A qualsevol OAC (Registre)

Per a quantes armes puc tenir llicència i per quin termini? Per a armes de categoria 4a.1r (semiautomàticas i de repetició) es pot atorgar llicència per fins a 6 armes per un termini de 5 anys i per les de tipus 4a.2n (d'un sol tir) se'n poden autoritzar un nombre il·limitat per a un termini indefinit.

On s'ha de retirar la llicència? A la Secció de Gestió i Documentació Policial.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
9 d'abril de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat