Inici -> Sessions

Policia.09 - Sol·licitud de certificat de convivència - NO APTE PER AJUDES DEL GOVERN

Descripció

Obtenció d'una copia de l'informe elaborat per la policia local per certificar la convivència de persones a un mateix domicili o, la residència a un domicili determinat en el supòsit de no estar empadronat

Qui ho pot sol·licitar? Qualsevol persona física
Documentació a aportar
  • Sol·licitud escrita
  • Justificant del pagament de la taxa municipal
On sol·licitar-lo?
Preu i forma de pagament

· Taxa de 22,27€, fixada a l'ordenança fiscal de l'any en curs

Normativa

· Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
· Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
· Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties dels drets digitals.
· Ordenances fiscals i de preus públics 2021

Qui tramita la sol·licitud?

Gestió i Documentació Interna - Policia Local de Palma

Carrer de Son Dameto, 1 - 07013 Palma


Tel. 971 225 500 - Ext. 2125/2126 -  gestiointerna@pol.palma.cat  

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits

· Ser interessat, segons les condicions regulades a l'art. 4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgan resolutori

Gestió i Documentació Interna - Policia Local de Palma

Carrer de Son Dameto, 1 - 07013 Palma


Tel. 971 225 500 - Ext. 2125/2126 -  gestiointerna@pol.palma.cat  

Observacions

QUEDEN EXCLOSOS ELS CERTIFICATS PER A L'OBTENCIÓ D'AJUDES DEL GOVERN QUE ES PODEN SOL·LICITAR DIRECTAMENT A QUALSEVOL OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

Més informació
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
6 de març de 2023

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat