Inici -> Pagar per Internet/
Autoliquidacions

Activitats.01 - Tramitació d'inici i exercici d'activitats permanents innòcues i les seves modificacions

Descripció Activitats.01 - Tramitació d'inici i exercici d'activitats permanents innòcues i les seves modificacions
Qui ho pot sol·licitar? Indiferent: persones físiques, persones jurídiques...
Documentació a aportar
 • Declaració responsable d'inici i exercici d'activitat permanent (model A1) degudament complimentada

Tota la documentació s'ha d'aportar també en format digital en pdf

On sol·licitar-lo?
 • Al Registre General de les oficines d'atenció a la ciutadania (OAC) o a qualsevol dels òrgans de les administracions públiques que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015.
 • Telemàticament segons aquestes instruccions. Fer click aquí.
Preu i forma de pagament
 • Autoliquidació generada pel Registre General a la vista de la documentació que es presenta, segons taxa fixada a l'Ordenança fiscal municipal de l'any en curs.
 • La quantia pot variar en funció de la superfície de l'activitat, de la categoria de via pública on se situï l'establiment, el tipus d'activitat, etc.
 • Mitjançant targeta financera al Registre General en el moment de presentació de la documentació
 • Pagament el dia de presentació de la documentació o l'endemà a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren a l'autoliquidació, o per Internet a la pàgina web de l'Ajuntament de Palma (https://pagaments.palmademallorca.es)
Normativa
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre)
 • Llei 2/2020, de 15 d'octubre, que modifica la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 16 de febrer)
 • Ordenances fiscals i de preus públics de l'Ajuntament de Palma
 • Altres ordenances municipals segons l'activitat sol·licitada

La normativa municipal es pot consultar des d'aquesta web accedint-hi per "L'Ajuntament>Urbanisme>Normativa"

Qui tramita la sol·licitud?

Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments

Gerència d'Urbanisme

Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat

Av. de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)

07006 Palma

Tel. 971225900 (ext. 8238 / 8240)

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Model de formulari normalitzat ben complimentat i acompanyat de la documentació indicada al mateix
Òrgan resolutori

Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments

Gerència d'Urbanisme

Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat

Av. de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)

07006 Palma

Tel. 971225900 (ext. 8238 / 8240)

Efectes de silenci No n'aplica
Fi via Sense classificar
Més informació

Per a més informació descarregui els documents informatius

Llegir atentament les instruccions per a complimentar els models

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
21 de juny de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat