Inici -> Sessions

Obres.03 - Declaració responsable per a obres i instal·lacions en sòl urbà

Descripció

Règim excepcional introduït pel Decret llei 8/2020, de 13 de maig, pel qual determinades actuacions en sòl urbà que estan subjectes a llicència urbanística poden executar-se prèvia presentació de la declaració responsable, sempre i quan es compleixin els requisits prevists en l'article 5 del Decret llei 8/2020.

Qui ho pot sol·licitar? El promotor persona física o jurídica, o el seu representant degudament acreditat mitjançant poder de representació.
Normativa

Art. 5 del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (publicat en el BOIB núm. 84, de 15 de maig)

Qui tramita la sol·licitud?

Tramitació: Servei de Tramitació de Llicències d'Obres.

Av. Gabriel Alomar, 18, 3r 07006 Palma.

Atenció al públic en general: de dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores al tel. 971 225 900 ext. 8549.

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Òrgan resolutori

Tramitació: Servei de Tramitació de Llicències d'Obres.

Av. Gabriel Alomar, 18, 3r 07006 Palma.

Atenció al públic en general: de dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores al tel. 971 225 900 ext. 8549.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
28 de maig de 2020

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat