Inici -> Sessions

Recaptació.02 - Sol·licitud de certificat de deutes o d'estar al corrent de pagament

Descripció

Expedició de document que certifica, a data d'expedició, de l'existència o no de deutes (és a dir impostos, tributs i/o sancions que són objecte de providència de constrenyiment), d'acord amb les bases de dades municipals.

Qui ho pot sol·licitar? Subjecte obligat tributari del deute
Documentació a aportar
  •  Sol·licitud (doc. sol·licitud general) 
  •  Presentació de DNI en cas de ser subjecte obligat tributari del deute 
  •  Autorització i DNI en cas de representació de persona física 
  •  Document d'identificació fiscal i autorització de representació o escritura de poders en cas de societats
On sol·licitar-lo?
Requisits
  •  A la sol·icitud s'ha d'especificar una adreça electrònica o núm. de telèfon de contacte. 
  •  L'entrega del certificat al sol·icitant es farà prèvia identificació amb el DNI i pagament de la taxa d'expedició de documents en vigor a l'ordenança fiscal
Observacions
  •  Tramita la sol·licitud la Secció de Recaptació (Pl Santa Eulàlia, 9, 1r pis) horari de 8.30 a 13.30h de dilluns a divendres recaptaciovol@palma.cat 
  •  Una vegada rebuda la sol·licitud la Secció de Recaptació contactarà amb el sol·licitant
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
31 de març de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat