Inici -> Sessions

Multes.03 - Identificació de conductor

Descripció

Aportar les dades del conductor responsable en un expedient de multa per infracció de trànsit, obligació recollida a l'article 11 de la Llei de trànsit.

Documentació a aportar

Si el conductor identificat no consta inscrit al registre de conductors de la DGT, heu de disposar d'una còpia de la autorització administrativa que l'habilita a conduir a Espanya. Si es una empresa de lloguer, ha de disposar del contracte de lloguer.

On sol·licitar-lo?
  • Per Internet:

1. Sense signatura electrònica a aquest enllaç: https://identificacioconductor.palma.cat/

2. Amb signatura electrònica a aquest enllaç: Registre electrònic , adjuntant el document de sol·licitud d'identificació de conductor

Termini de tramitació El termini de tramitació és de 20 dies
Normativa

Article 11,1 a) del RDL 6/2015, de 30 d'octubre, text refós de la Llei de trànsit.

Observacions

Tràmit amb/sense certificat

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
8 d'abril de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat