Inici -> Tràmits -> Catàleg de tràmits - Cercador

Disciplina.01 - Certificació d'inexistència d'infracció urbanística

Descripció

Determina que no s'ha obert cap expedient d'infracció urbanística a l'immoble.

Qui ho pot sol·licitar? Indiferent
Documentació a aportar
  • autoliquidació de taxa (Ordenança fiscal 310)
  • referència cadastral (acreditada amb el darrer rebut de l'IBI o amb document cadastral)
  • plànol de situació sobre la cartografia del pla general (plànol d'ordenació), amb indicació detallada de l'adreça
On sol·licitar-lo?

Qualsevol OAC

Recollida del certificat:

Departament de Disciplina i Seguretat dels Edificis

Av. Gabriel Alomar, 18

Termini de tramitació El termini de tramitació és de 3 mesos
Preu i forma de pagament

taxa de l'ordenança fiscal de l'any en curs, concepte 310-00

Qui tramita la sol·licitud?

Departament de Disciplina i Seguretat dels Edificis

Av. de Gabriel Alomar, 18

07006 Palma

Tel. 971 22 59 00 (centraleta) Ext. 8525

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Indiferent
Òrgan resolutori

Departament de Disciplina i Seguretat dels Edificis

Av. de Gabriel Alomar, 18

07006 Palma

Tel. 971 22 59 00 (centraleta) Ext. 8525

Efectes de silenci No n'aplica
Fi via Es pot interposar recurs administratiu
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
7 de febrer de 2019

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat