Inici

Informació urb.03 - Certificació d'antiguitat de l'edificació

Descripció

Determina que l'antiguitat de l'edificació sol·licitada és superior als deu anys.

Qui ho pot sol·licitar? Qualsevol persona física o jurídica
Documentació a aportar
  • taxa prevista en l'ordenança fiscal de l'any en curs (concepte 310)
  • referència cadastral (acreditada amb document cadastral o una fotocòpia del rebut de l'IBI)
  • plànol de l'edificació actual, indicant cotes generals i superfície total útil o construïda a escala 1:100; i si és edificació aïllada, plànol de la parcel·la íntegra amb totes les edificacions que en ella es contenguin.
  • fotografies actuals de l'exterior de l'edificació
On sol·licitar-lo?
Termini de tramitació El termini de tramitació és de 3 mesos
Preu i forma de pagament

Taxa prevista a l'ordenança fiscal de l'any en curs (concepte 310): autoliquidació de 52,88€

Normativa
  • Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei del Sòl (BOE núm. 154 de 26/6/2008)
  • Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl
  • Pla General d'Ordenació Urbana - PGOU 1998 (BOIB núm. 15 de 02/02/1999) i modificació de Normes Urbanístiques -Text Refós 2006 (BOIB núm. 170 de 30/11/2006)
Qui tramita la sol·licitud?

Secció d'Informació Urbanística

Av. de Gabriel Alomar, 18 baixos

07006 Palma de Mallorca

Tel. 971 22 59 00 - 630308226 (centraleta); extensió 8127 / 971 44 94 60

Horari: de 08:30 a 14:00 hores de dilluns a divendres

Adreça electrònica:  guia2014@palma.cat  (informació electrònica)

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Adjuntar escriptura pública de representació de la persona jurídica.
Òrgan resolutori

Secció d'Informació Urbanística

Av. de Gabriel Alomar, 18 baixos

07006 Palma de Mallorca

Tel. 971 22 59 00 - 630308226 (centraleta); extensió 8127 / 971 44 94 60

Horari: de 08:30 a 14:00 hores de dilluns a divendres

Adreça electrònica:  guia2014@palma.cat  (informació electrònica)

Efectes de silenci No n'aplica
Fi via Sense classificar
Més informació

A les sol·licituds indicar local o habitatge i la situació, carrer i número postal.

La persona interessada ha d'indicar telèfon de contacte i signar tota la documentació.

S'ha d'indicar el motiu: per escripturar una edificació existent, per motius administratius o d'altres.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
29 de juny de 2020

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat