Inici

Habitatge.01 - Sol·licitud de subvenció al lloguer per a joves

Descripció

Subvenció finalista i inembargable al lloguer per a contractes nous i contractes en vigor per a persones de 18 a 35 anys

Termini per a presentació de sol·licituds: Trenta dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al BOIB

Qui ho pot sol·licitar?

Persones amb edat compresa entre els 18 i els 35 anys, titulars de contractes d'arrendament

Documentació a aportar
On sol·licitar-lo? Qualsevol OAC (Registre)
Normativa
Qui tramita la sol·licitud?
Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits
  • Persones amb edat compresa entre els 18 i els 35 anys.
  • Titulars de contractes d'arrendament (arrendatàries).
  • Empadronats a Palma.
  • Només habitatges del municipi de Palma. Residència habitual i permanent.
  • Preu màxim 900 €/mes.
  • Mantenir requisits entre l'1 de gener i 31 de desembre. Si és nou contracte, només des de la concessió fins a 31 de desembre.
  • Duració mínima contracte: 1 any
Òrgan resolutori
Efectes de silenci Desestimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
11 de setembre de 2018

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat