Inici -> Pagar per Internet/
Autoliquidacions

Informació urb.02 - Certificació per a obtenir la cèdula d'habitabilitat

Descripció

Certificat necessari per a obtenir la cèdula d'habitabilitat de mancança, tràmit prèvi a la tramitació de la cèdula davant Consell de Mallorca

Qui ho pot sol·licitar? Qualsevol persona física o jurídica.
Documentació a aportar
  • taxa prevista en l'ordenança fiscal  de l'any en curs (concepte 310)
  • referència cadastral (acreditada amb document cadastral o una fotocòpia del rebut de l'IBI).
  • plànol de l'edificació actual, indicant cotes generals i superfície total útil o construïda a escala 1:100; i sí és edificació aïllada, plànol de la parcel·la íntegra amb totes les edificacions que en ella es contenguin.
  • fotografies actuals de l'exterior de l'edificació
  • Fotocòpia de l'escriptura d'obra nova i/o de la divisió horitzontal, anterior a l'1 de març de 1987 (en cas de que fos necessari, es podrà sol·licitar una certificació literal del registre de la propietat, acreditativa de la descripció de l'immoble i de les inscripcions anteriors i posteriors a l'1 de març de 1987).
On sol·licitar-lo? Qualsevol OAC (Registre)
Termini de tramitació El termini de tramitació és de 1 mesos
Preu i forma de pagament

Taxa de l'ordenança fiscal de l'any en curs (concepte 310). 

Normativa
  • Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions d'amidament, d'higiene i d'instal·lacions per al disseny i l'habitabilitat d'habitatges així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat.
Qui tramita la sol·licitud?

Secció d'Informació Urbanística

Av. de Gabriel Alomar, 18 baixos

07006 Palma de Mallorca

Tel. 971 22 59 00 - 630308226 (centraleta); extensió 8127 / 971 44 94 60

Horari: de 08:30 a 14:00 hores de dilluns a divendres

Adreça electrònica: guia2014@palma.cat  (informació electrònica)

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Adjuntar escriptura pública de representació de la persona jurídica.
Òrgan resolutori

Secció d'Informació Urbanística

Av. de Gabriel Alomar, 18 baixos

07006 Palma de Mallorca

Tel. 971 22 59 00 - 630308226 (centraleta); extensió 8127 / 971 44 94 60

Horari: de 08:30 a 14:00 hores de dilluns a divendres

Adreça electrònica: guia2014@palma.cat  (informació electrònica)

Efectes de silenci No n'aplica
Fi via Sense classificar
Més informació

A les sol·licituds indicar local o habitatge i la situació, carrer i número postal.

La persona interessada ha d'indicar telèfon de contacte i signar tota la documentació.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
29 de juny de 2020

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat