Inici

Urbanisme

Els tràmits administratius on apareix la icona Icono indicativo de los trámites que se pueden realizar por internetes poden realitzar a través d'internet.

Gestió Urbanística

Gestió.04 - Aprovació de projecte de reparcel·lació, modalitat de compensació

Gestió.05 - Aprovació de projectes de reparcel·lació, modalitat de cooperació

Gestió.06 - Cessió de terrenys per a nova alineació

Gestió.07 - Dotació de serveis

Gestió.08 - Projecte d'urbanització

Gestió.09 - Recepció d'obra

Gestió.10 - Aprovació d'estatuts d'entitat de conservació

Informació urbanística

Informació urb.01 - Informe sobre consulta urbanística o Certificat d'aprofitament urbanístic

Informació urb.02 - Certificació per a obtenir la cèdula d'habitabilitat

Informació urb.03 - Certificació d'antiguitat de l'edificació

Informació urb.04 - Certificació d'antiguitat de l'edificació per a presentar a AENA - Pla d'Aïllament Acústic

Informació urb.05 - Certificació per a l'obtenció de la llicència autonòmica de gran establiment comercial

Obres i Qualitat de l'Edificació

Obres.00 - Presentació telemàtica llicència urbanística

Obres.01 - Comunicació prèvia

Obres.02 - Llicència urbanística

Obres.04 - Projecte de telecomunicacions en una llicència urbanística

Obres.05 - Projecte d'execució d'una llicència urbanística

Obres.07 - Pròrroga d'una llicència urbanística

Obres.08 - Llicència de primera ocupació

Obres.09 - Llicència urbanística per a legalització

Obres.10 - Consulta a "Centre Històric" per a la possible concessió de llicència urbanística

Obres.11 - Devolució de l'aval a expedients de llicència urbanística

Obres.12 - Certificats i còpies de documentació d'expedients

Obres.13 - Acceptació de tercers com a part interessada en expedients d'obres

Planejament

Planejament.01 - Assenyalament d'alineacions i rasants

Pàgina 2  de 3,  59 continguts


Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat