Inici -> Sessions

Sessions

A continuació es poden consultar les ordres del dia, les sessions en video (a partir del 25 de setembre) i com s'han desenvolupat les mateixes. Una vegada acabada la sessió es publica l'extracte de l'acta, i una vegada aprovada l'acta (a la sessió següent) es publica l'acta sencera

 
 
Cercar

 

Pàgina de 20,  195 continguts     
siguiente
siguiente
6
7
8
9
siguiente
ultimo
Filtre: [ Presencial ]


Tràmits Presencial
Presencial
Telefònic
Telefònic
Tramitació sense certificat
Tramitació sense certificat
Tramitació amb certificat
Tramitació amb certificat
Documents associats
Documents associats
Infraestructures.05 - Llicència d'obres a vies públiques per a canalització de serveis, soterrament, cales, rebaixada de voravia. ** IMPORTANT - Nova Documentació **

Presencial

Presencial
   

Tramitació amb certificat

Document principal
Documents relacionats

Sol·licitud llicència d'obra a via publica

Documents relacionats

Manual de normes bàsiques per a l'execució d'obres

Documents relacionats

Accessibilitat a les obres en via pública o espai obert a l'ús públic en viari

Documents relacionats

Manual Guals Vehicles

Infraestructures.06 - Llicència d'ocupació de la via pública per raó d'obres

Presencial

Presencial
     
Document principal
Documents relacionats

Sol·licitud llicència ocupació via pública per obres

Documents relacionats

Full Informatiu sobre llicències d'ocupació de via pública

Documents relacionats

Declaració responsable d'ocupació de via pública SENSE OBRES

Documents relacionats

Manual de normes bàsiques per a l'execució d'obres

IVTM.00 - INFORMACIÓ sobre la eliminació de la bonificació per a vehicles de més de 25 anys

Presencial

Presencial
 

Tramitació sense certificat

 
Document principal

Instrucció departament tributari vehicles de +25 anys 20/02/20

Documents relacionats

Atorgament de la representació Departament Tributari

IVTM.01 - Altes a l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica

Presencial

Presencial
 

Tramitació sense certificat

 
Document principal
Documents relacionats

Document informatiu altes a IVTM

Documents relacionats

Sol·licitud general exposició breu

Documents relacionats

Imprès aportació dades bancaries per a transferències Tresoreria

Documents relacionats

Atorgament de la representació Departament Tributari

Documents relacionats

Ordenances fiscals any en curs

IVTM.02 - Bonificació per a vehicles elèctrics de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica

Presencial

Presencial
   

Tramitació amb certificat

Document principal
Documents relacionats

Sol·licitud de bonificació a l'IVTM vehicles elèctrics

Documents relacionats

Imprès aportació dades bancaries per a transferències Tresoreria

Documents relacionats

Ordenances fiscals any en curs

Documents relacionats

Atorgament de la representació Departament Tributari

IVTM.03 - Bonificació per a vehicles híbrids de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica

Presencial

Presencial
   

Tramitació amb certificat

Document principal
Documents relacionats

Sol·licitud bonificació a l'IVTM vehicles híbrids

Documents relacionats

Imprès aportació dades bancaries per a transferències Tresoreria

Documents relacionats

Ordenances fiscals any en curs

Documents relacionats

Atorgament de la representació Departament Tributari

IVTM.04 - Bonificació per a vehicles a gas i derivats de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica

Presencial

Presencial
   

Tramitació amb certificat

Document principal
Documents relacionats

Sol·licitud bonificació a l'IVTM vehicles a gas i altres combustibles

Documents relacionats

Imprès aportació dades bancaries per a transferències Tresoreria

Documents relacionats

Ordenances fiscals any en curs

Documents relacionats

Atorgament de la representació Departament Tributari

IVTM.05 - Exempció de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per a tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària amb cartilla d'inspecció agrícola

Presencial

Presencial
   

Tramitació amb certificat

Document principal
Documents relacionats

Sol·licitud exempció de l'IVTM amb cartilla d'inspecció agrícola

Documents relacionats

Imprès aportació dades bancaries per a transferències Tresoreria

Documents relacionats

Ordenances fiscals any en curs

Documents relacionats

Atorgament de la representació Departament Tributari

IVTM.06 - Exempció de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per als vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat

Presencial

Presencial
   

Tramitació amb certificat

Document principal
Documents relacionats

Sol·licitud d'exempció de l'IVTM per discapacitats

Documents relacionats

Sol·licitud d'exempció de l'IVTM per discapacitat canvi de vehicle

Documents relacionats

Imprès aportació dades bancaries per a transferències Tresoreria

Documents relacionats

Atorgament de la representació Departament Tributari

Documents relacionats

Ordenances fiscals any en curs

IVTM.07 - Sol·licitud de devolució per baixa definitiva o temporal per sostracció del vehicle

Presencial

Presencial
   

Tramitació amb certificat

Document principal
Documents relacionats

Sol·licitud de devolució per baixa definitiva del vehicle

Documents relacionats

Imprès aportació dades bancaries per a transferències Tresoreria

Documents relacionats

Ordenances fiscals any en curs

Documents relacionats

Atorgament de la representació Departament Tributari

Pàgina de 20,  195 continguts     
siguiente
siguiente
6
7
8
9
siguiente
ultimo

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat