Inici -> Tràmits

Normativa municipal

Normativa municipal

Nom Aprovació definitiva Publicació BOB/BOCAIB/BOIB
Núm.       Data
Altra normativa
     
Normes urbanístiques/ PGO-98

    23/12/1998
Llei 7/2013 de 26.11, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats de les Illes Balears

26/11/2013 166 30/11/2013
Llei 16/2006, de 17 d'octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d'activitat de les Illes Balears

17/10/2006 152 28/10/2006
Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears

14/09/2006 133 21/09/2006
Modificació de Normes urbanístiques - Text refós març-2006

04/09/2006 170 30/11/2006
Document Bàsic SU. Seguretat d'utilització

28/03/2006    
Document Bàsic HS. Salubritat

28/03/2006    
Document Bàsic SI. Seguretat en cas d'incendi

17/03/2006    
Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el codi tècnic de l'edificació

17/03/2006 BOE 74 28/03/2006
Compliment de prescripcions de modificació de normes urbanístiques

04/10/2004 171 02/12/2004
Decret 43/2003, de 2 de maig, pel qual s'estableixen les normes higièniques i sanitàries que regulen la pràctica del tatuatge, del pírcing i d'altres tècniques similars, i els requisits dels establiments en els quals es realitzen aquestes pràctiques.

02/05/2003 65 10/05/2003
Decret 20/2003, de 28 de febrer - Supressió de barreres arquitectòniques

28/02/2003 36 18/03/2003
Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació

01/07/2002 BOE 157 02/07/2002
Revisió del Pla general d'ordenació urbana (PGOU): revisió de les normes urbanístiques amb prescripcions

23/12/1998 15 02/02/1999
Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions d'amidament, d'higiene i d'instal·lacions per al disseny i l'habitabilitat d'habitatges així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat.

21/11/1997 151 06/12/1997
Reial decret 2177/1996, de 4 d'octubre, pel qual s'aprova la norma bàsica de l'edificació. NBE-CPI/96.

04/10/1996 BOE 261 29/10/1996
Decret 19/1998, de 8 de febrer, pel qual s'aprova el nomenclàtor d'activitats subjectes a qualificació

08/02/1996 25 24/02/1996
Decret 18/1996, de 8 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'activitats classificades

08/02/1996 25 24/02/1996
Llei 8/1995, de 30 de març de competències en matèria de activitats classificadas i parcs aquàtics

30/03/1995 50 22/04/1995

Pàgina 5  de 5,  119 continguts

Botó_SE_Carpeta Ciutadana Tràmits altres administracions - 060 Lateral_Tràmits Govern de les Illes Balears Tauler d'edictes i anuncis Ajuda de la Seu Electrònica

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat