Inici -> Sessions

El Ple Municipal

CONVOCATÒRIES, ORDRES DEL DIA I ACORDS DEL PLE
El Reglament orgànic de participació ciutadana de Palma disposa que l'Ajuntament ha de donar publicitat a les convocatòries, ordres del dia i acords del Ple.
Amb aquest objectiu, aquesta secció publica els documents oficials de les convocatòries, amb l'ordre del dia, i els extractes de les actes de les sessions plenàries on figuren els acords adoptats, sense les intervencions dels portaveus dels grups municipals.
Els documents publicats procuren ometre totes les dades personals, en compliment de la legislació vigent. Això no obstant, si voleu exercir el dret de rectificació i cancel·lació de dades personals publicades erròniament, us podeu dirigir a la Secretaria General del Ple de l'Ajuntament de Palma o enviar un correu a ple@palma.es

PLENARIS
Darrer dijous de cada mes, a les 10.00 h.
Caràcter mensual (a excepció del mes d'agost)

COMISSIONS DE PLE
Cinc comissions preparatòries del ple. Es celebren la setmana abans del ple (dijous i divendres):
   - Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient
   - Comissió de Vigilància de la Contractació, Infraestructures i Desconcentració Territorial
   - Comissió Serveis a la Ciutadania
   - Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans
   - Comissió de Suggeriments i Reclamacions

A continuació es poden consultar les ordres del dia, les sessions en video (a partir del 25 de setembre) i com s'han desenvolupat les mateixes. Una vegada acabada la sessió es publica l'extracte de l'acta, i una vegada aprovada l'acta (a la sessió següent) es publica l'acta sencera

SESSIONS:

Pàgina de 14,  138 continguts     
1
2
3
4
siguiente
ultimo
Pàgina de 14,  138 continguts     
1
2
3
4
siguiente
ultimo

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat