Inici -> Tràmits

Llei 16/2006, de 17 d'octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d'activitat de les Illes Balears

Més informació: Aquesta llei entra en vigor dia 28 d'abril de 2007, excepte el títol VI -infraccions i sancions-, la disposició addicional primera -actualització de les quanties de les sancions econòmiques-, les disposicions transitòries segona -expedients sancionadors en tràmit- i novena -acreditació del compliment de la normativa- i la disposició derogatòria, punt 1, d'aquesta llei, pel que fa al títol III, a la disposició addicional cinquena i a la disposició transitòria tercera de la Llei 8/1995, de 30 de març, que entren en vigor el 29 d'octubre de 2006.

Botó_SE_Carpeta Ciutadana Tràmits altres administracions - 060 Lateral_Tràmits Govern de les Illes Balears Tauler d'edictes i anuncis Ajuda de la Seu Electrònica

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat