Inici -> Tràmits

Reglament de Prestacions Econòmiques d'Urgència Social de l'Ajuntament de Palma


- El Ple Municipal, en sessió ordinària de 17 de juny de 2021 va aprovar el Reglament de prestacions econòmiques d'urgència social de l'Ajuntament de Palma, publicat al BOIB núm 88, de 3 de juliol de 2021 . Aquest reglament no entrà en vigor fins que no es va publicar íntegrament en el BOIB i fins que no transcorregueren quinze dies des de la recepció de la norma per les administracions autonòmica i estatal.

Botó_SE_Carpeta Ciutadana Tràmits altres administracions - 060 Lateral_Tràmits Govern de les Illes Balears Tauler d'edictes i anuncis Ajuda de la Seu Electrònica

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat