Inici -> Sessions

Pautes generals per a atendre les persones usuàries amb discapacitat

Banner Accés Sí

La Mesa d'Accessibilitat de l'Ajuntament de Palma, integrada per tècnics de les distintes àrees municipals (Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Serveis Socials,... ), Col·legis d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics, Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques, i col·lectius i associacions de persones amb discapacitat (tan física com sensorial), ha elaborat un document dirigit al personal municipal que treballa en llocs d'atenció directa al públic, consistent en un llistat de pautes i recomanacions a seguir per atendre a persones amb diferents discapacitats, amb l'objectiu de facilitar la comunicació amb el usuari.

CONTACTES PER A CONSULTES, O PER A SOL·LICITAR INTÈRPRETS DE LSE
(Llengua de Signes Espanyola):

CERMI BALEARES
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
cermiillesbalears@once.es
971 775 522

UNAC BALEARES
Unión de Asociaciones, Centros y Federaciones de Asistencia a Personas con Discapacidad
administracion@unacbaleares.com
971 470 707

PREDIF
Federació de Personas amb Discapacitat Física i Físico-psíquica
info@predif-ib.org
971 737 955

ONCE
Organización Nacional de Ciegos Españoles
mcab@once.es
971 775 522

ASPAS MALLORCA
Asociación de Padres y Amigos del Sordo
administracion@aspasmallorca.com
971 458 150

FSIB
Federacion de Personas Sordas de las Islas Baleares
fsib.interpretes@gmail.com
871 962 839

Ajuntament de Palma
Assessor Tècnic Municipal d'Accessibilitat Universal
accessibilitat@palma.es
971 764 800   ext.5049
683 646 801

Descàrrega d'arxius

Descargar archivo

Pautes generals per a atendre les persones usuàries amb discapacitat

3 d'agost de 2012

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat