Inici -> Sessions

Requisits per a la tramitació telemàtica

.

Per a treballar correctament a la Seu Electrònica es requereix tenir instal·lats al navegador els següents certificats:

Per accedir als tràmits amb un certificat digital.

Per accedir als tràmits amb un certificat digital és necessari que el certificat estigui reconegut per la plataforma estatal de signatura electrònica @firma. Els certificats digitals reconeguts a @firma són els conformes l'estàndard ITU-T X.509 v3, emesos pels prestadors de serveis de certificació inscrits en el registre de la Secretària d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat d'Informació del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. Per verificar que el seu certificat digital és compatible amb la Seu Electrónica i amb @firma, pot verificar-ho a l'opció "Validar certificat" a la URL: https://valide.redsara.es  

Si el vostre navegador és Mozilla Firefox, el sistema operatiu és Microsoft Windows i el tràmit a realitzar requereix certificat digital, heu de tenir instal·lat el certificat personal al navegador. Per fer-ho, heu de seguir les passes indicades a:

https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/exp-imp-y-elim-de-certificados/-/asset_publisher/EwGOMAWPq4DV/content/1398-como-puedo-importar-mi-certificado-con-mozilla-firefox-?inheritRedirect=false

En cas que el certificat personal estigui allotjat a una targeta criptogràfica, s'ha d'instal·lar a Mozilla Firefox el mòdul criptogràfic per a Windows. Per fer-ho, heu de seguir les passes indicades a:

https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/acerca-de-las-tarjetas-inteligentes/-/asset_publisher/kL4tmWBYhjzW/content/1625-instalacion-manual-del-modulo-criptografico-en-firefox-para-windows

Per poder realitzar la signatura digital.

La signatura digital es pot fer mitjançant la aplicació d'escriptori AUTOFIRMA (Recomanada) o la màquina virtual JAVA (Java Runtime Environment) instal·lada al seu navegador, si aquest ho permet.

a) Signatura amb AUTOFIRMA. AUTOFIRMA és una aplicació de signatura realitzada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, amb l'objectiu d'oferir a l'usuari un sistema per a signar digitalment qualsevol tipus de document de manera senzilla. L'usuari indica quin fitxer vol signar i l'aplicació escull automàticament el format de signatura que ha d'aplicar, alliberant així, l'usuari de qualsevol dubte tècnic. Podeu obtenir el programa a aquesta URL: http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html. Els requeriments per instal·lar AUTOFIRMA són els següents:

Sistemes Operatius:

 • Microsoft Windows 7 o superior
  • Soportats directament les versions 7, 8, 8.1 i 10
  • En 32 o 64 bits 
 • Apple OS X Mavericks o superior
 • Linux. Guadalinez, Ubuntu

Navegadors Web (per invocació directa):

 • Microsoft Windows
  • Google Chrome 46 o superior
  • Mozilla Firefox 41.0.1 o superior
  • Microsoft Internet Explorer 8 o superior
  • Microsoft Edge v20. 
 • Linux
  • Mozilla Firefox 41.0.1 o superior
 • Apple OS X
  • Apple Safari 9.0 o superior

b) Signatura amb JAVA (per a instal·lacions antigues). Si les versions que té instal·lades el seu navegador i sistema operatiu encara ho permeten, podeu obtenir aquet complement a la URL https://www.java.com/es/download/   i instal·lar la darrera versió. Després podeu verificar que la instal·lació ha estat correcta visitant aquesta URL https://www.java.com/es/download/installed.jsp. Els requeriments per instal·lar JAVA són els següents:

Sistemes operatius:

 • Windows: fins a Windows XP SP3, Vista SP2, Windows 7 SP1, Server 2003 SP2, Server 2008 SP2 (32 i 64 bits) 
 • Linux: fins a la versió 2.6 (conforme a Guadalinex, Ubuntu, Red Hat)
 • Mac OS X 10.6.8 i 10.7.2

Navegadors:

 • Mozilla Firefox, NOMÉS fins la versió 53 (a partir de la versió 53 no es soporta el plugin de Java, per tant, no funcionarà la càrrega del miniapplet i no es podrà firmar digitalment a la tramitació).
 • Internet Explorer: fins a la versió 7
 • Google Chrome, NOMÉS fins la versió 45 (a partir de la versió 45 no es soporta el plugin de Java. Per tant, no funcionarà la càrrega del miniapplet i no es podrà firmar digitalment a la tramitació)
 • Apple Safari: fins a la versió 4 
 • Opera: fins a la versió 10

Versió JAVA (Java Runtime Environment)

 • Mantenir actualitzada la versió de Java

No estan soportats:

 • No és compatible amb sistemes operatius mòbils, com Apple iOS, Google Android, RIM BlackBerry o Microsoft Windows Phone
 • Per a l'obtenció de certificats i per a la impressió d'autoliquidacions necessita tenir instal·lat un lector d'arxius PDF com Adobe Acrobat Reader.

Tramitació Telemàtica i Carpeta Ciutadana:

 • Pot aprofitar l'opció de "La meva Carpeta Ciutadana" que hi ha a la seu electrònica de l'Ajuntament de Palma: https://seuelectronica.palma.es/zonaperfront/protected/init.do Tant per a consultar els tràmits ja ha registrat (Tràmits enviats), com per a recuperar l'estat de tràmits que per qualque motiu vàren quedar imcomplets (Tràmits sense enviar) per a poder continuar-los a ón va quedar el seu tractament i així completar abans el seu enviament correcte al nostre Registre Municipal.

Recomanacions per a la documentació adjunta en el tràmit:

 • Assegureu-vos que el nom no contingui espais en blanc, accents, dièresi, signes de puntuació ni caràcters especials (ç, Ç, ñ, Ñ, ¿,?, ¡,! ...). Tampoc recomanem el caràcter '-' (el caràcter '_' no dóna problemes).
 • Si és possible, escurci el nom del document.
 • De vegades també convé revisar els permisos que tingui a la carpeta de xarxa a on estiguin ubicats els fitxers que voleu adjuntar, així com el nom de la ruta mateixa (les rutes molt llargues amb molts espais en blanc, accents, dièresi, signes de puntuació o caràcters "especials" com ç, ç, ñ, ñ, ¿,?, ¡,!, "-" ... també podrien donar-li problemes). Si aquesta fos la causa li hauria de deixar fer un adjunt d'una còpia del arxiu en alguna de les seves carpetes d'usuari en un disc local (els meus documents, Escriptori ...).
 • Assegureu-vos que els documents adjunts no continguin ja signatures digitals prèvies a la seva inclusió a la nostra seu electrònica (podrien ser origen de confictes).
 • Comproveu que el document tingui una de les extensions permeses (gif, jpeg, jpg, png, bmp, doc, rtf, odt, sxw, txt, pdf, zip).
 • Comproveu que el document no excedeixi la mida màxima permès (6Mb). En ocasions els fitxers molt grans també li poden donar errors de 'timeout' encara que no arribin a les 6MB si en aquests moments hi ha molta càrrega de treball concurrent en el sistema (convé evitar hores punta en aquests casos i les hores nocturnes quan és més probable que els servidors estiguin ocupats en fer tasques de manteniment de sistemes).
8 d'octubre de 2019

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat