Inici -> Informació general -> Calendari del contribuent

Resta de taxes i preus públics


La resta de taxes i preus públics, es paguen pel procediment d'autoliquidació en sol·licitar el servei o l'aprofitament especial, o per liquidació que es notifica individualment, en la qual s'indica la forma i els terminis per al pagament.


Les autoliquidacions lliurades per l'OAC han de ser pagades en el moment de la seva presentació (article 70 de l'Ordenança fiscal general de l'Ajuntament de Palma), en entitat bancària i també a través del següent enllaç:  clic aquí

Cal recordar que qualsevol sol·licitud de llicència, actuació o servei subjecte al pagament d'una taxa, no se tramitarà sense que s'hagi fet el pagament corresponent.


En el cas de la taxa per llicències urbanístiques, es pot fer l'autoliquidació a través del següent enllaç:  clic aquí


En el cas de la taxa per processos selectiurs de l'Ajuntament de Palma, es pot fer l'autoliquidació a través del següent enllaç:  clic aquí

22 de gener de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat