Inici -> Informació general -> Calendari del contribuent

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Període de presentació i pagament de l'autoliquidació: tres mesos a comptar des de la data de l'acord de concessió de la llicència.


En el cas d'obres subjectes al règim de comunicacions prèvies, el pagament s'ha de fer en el moment de presentació de la comunicació prèvia.

22 de gener de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat