Inici -> Calendari del contribuent

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Període de presentació i pagament de l'autoliquidació: tres mesos a comptar des de la data de l'acord de concessió de la llicència.


En el cas d'obres subjectes al règim de comunicacions prèvies, el pagament s'ha de fer en el moment de presentació de la comunicació prèvia.

29 de desembre de 2022
Botó_SE_Carpeta Ciutadana Tràmits altres administracions - 060 Lateral_Tràmits Govern de les Illes Balears Tauler d'edictes i anuncis Ajuda de la Seu Electrònica

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat