Startseite -> Bezirke -> Haftungsausschluss

Avís legal

L'Ajuntament de Palma a través del domini www.palma.cat facilita informació d'interès general de la ciutat de Palma i, en especial, informació i gestions pròpies de l'organització municipal. Les informacions ofertes per aquest mitjà tenen exclusivament caràcter il·lustratiu i no originen drets ni expectatives de drets i no es fa responsable dels continguts accessibles mitjançant enllaços o documents existents a d'altres dominis.

La informació continguda al domini pot ser modificada i actualitzada per l'Ajuntament de Palma, sense necessitat d'avís previ, tant pel que fa al seu contingut com al seu disseny i presentació.

L'Ajuntament de Palma informa els usuaris del portal http://www.palma.cat que és voluntat dels diferents organismes de l'Ajuntament de Palma respectar la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals i de seguretat dels sistemes d'informació, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades i evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscs.

L'Ajuntament de Palma informa els usuaris del portal http://www.palma.cat que les seves dades de caràcter personal sol·licitades seran les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals són demanades. Seran cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a l'esmentada finalitat, o quan ho sol·liciti la persona titular en exercici del seu dret de cancel·lació. Quan es demanin dades personals a través de http://www.palma.cat s'informarà prèviament l'usuari, de forma clara i inequívoca, dels següents extrems:

  • De l'existència d'un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la recollida d'aquestes i dels destinataris de la informació.
  • De la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
  • De la identitat i l'adreça del responsable del tractament de les dades.

L'usuari serà responsable de les conseqüències derivades d'emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

Les dades de caràcter personal objecte del tractament podran ser comunicades a un tercer en els termes previstos a la Llei i en particular quan es recullin per a exercir les funcions pròpies de les administracions públiques en l'àmbit de les competències que els atribueixi una norma amb rang de llei o una norma de dret comunitari, o les demani el responsable del tractament en ocasió de la subscripció d'un contracte o precontracte o de l'existència d'una relació mercantil, laboral o administrativa de la qual l'afectat sigui part i calguin per al seu manteniment o compliment.

Política de protecció de dades de caràcter personal

25 Februar 2021
Verwaltungsverfahrenskatalog Lateral Seu - Certificat Residència Auftraggeberprofil Elektronische Anschlagtafel für Mitteilungen & Erlasse Lateral_Tràmits altres administracions - 060 Lateral_Tràmits Govern de les Illes Balears Werktagskalender Störungsfälle Validierung von Dokumenten Beschwerden und Vorschläge Hilfe des elektronischen Büros

Ajuntament de Palma
Platz de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telefon: 010 / 971225900 / 630308226
E-Mail: ajuntament@palma.cat